Welkom op de website van DONOR


De beroepsvereniging van donatiecoördinatoren


Beste bezoeker van de website DONOR,

De werkgroep AVG van DONOR is afgelopen maanden druk bezig geweest met de nieuwe AVG wet, welke per 25 mei actief is: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

DONOR heeft de volgende acties ondernomen:

Heb je vragen omtrent bovenstaande informatie, neem dan contact op via onze nieuwe mailadres: info@donatiecoordinator.nl of neem een kijkje op de webpagina over de Nieuwe Europese Privacywet: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

AVG logo


Kern van de functie van donatiecoördinator:

Professionals in de ziekenhuizen dienen zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de wil van de patiënt ten aanzien van orgaan- en/of weefseldonatie na diens overlijden. De donatiecoördinator schept de voorwaarden voor een goede uitvoering.                               


Waarom DONOR?

DONOR is opgericht met als doel de functie van donatiecoördinator te professionaliseren en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg rond postmortale orgaan- en weefseldonatie.
De donatiecoördinator is werkzaam in het ziekenhuis en draagt bij aan de kwaliteit van zorg rond donatie door onder andere onderzoek, monitoring van en terugkoppeling over de zorgprocessen, scholing en advisering. De donatiecoördinator ontwikkelt beleidsvoorstellen en ziet samen met de lokale donatiecommissie toe op naleving van het lokale donatiebeleid. Vanwege het individuele karakter van de functie en het streven naar kwaliteit en efficiëntie, is bundeling van de krachten van deze functionarissen essentieel. 
Door bundeling van krachten, ervaring en kennis draagt DONOR bij aan efficiënte en kwalitatief hoogwaardige zorg rond postmortale orgaan- en weefseldonatie.
Sinds medio 2012 is de naam donatiefunctionaris veranderd in donatiecoördinator. Tevens is de functie op onderdelen veranderd, per regio kan de invulling verschillen.


Lidmaatschap DONOR en NU '91

Voor alle leden van DONOR, behartigt NU '91 de collectieve arbeidsvoorwaardelijke belangen, deze belangen behartiging vind voor het grootste deel plaats aan de CAO-tafel, maar ook aan andere sociale tafels bijvoorbeeld over pensioenen, de arbeidsmarkt, opleidingen en de inhoud van ons beroep. Bij Nu'91 kan je een combinatie lidmaatschap DONOR en Nu'91 afsluiten. Tevens kan je ook een collega wanneer hij/zij DONOR lid is aanmelden voor Nu 91. Voor meer informatie website: www.nu91.nl/leden


lid-worden

klik hier om lid te worden!

Wat is er nieuw op de website?

Klik op deze link om als lid toegang te krijgen tot het laatste nieuws.

info 1

DONOR wenst iedereen een goed 2020!

new-years-eve-4657142_1920